Sova

9 augusti, 2011 (15:06) | Avkoppling | By: bokstod

att sova verkar vara en rätt så bortglömd variant på avkoppling. Kan kanske bero på att många betraktar det som synnerligen ineffektivt att bara slarva bort tid i sängar utan att vara medveten om vad man gör. Det här med sömn ses i vårt uppkopplade samhälle som något negativt. Ändå är det bara livsnödvändigt för att klara av att vara aktiv. Mycket kan hänga ihop med att man ständigt vill prestera något och då krävs vakenhet. Och avkoppling brukar normalt förknippas med någon form av aktivitet inte inaktivitet som sömn lite felaktigt kan uppfattas som.

Write a comment

You need to login to post comments!