Flytta

22 februari, 2010 (17:31) | Teknik | By: bokstod

flytta, inte så i en fysik flytt utan som en virtuell sådan gör man när man flyttar data över till ett serverhotell. Helt enkelt låter ett annat företag ta hand om den datamängd som man tidigare hyste inom företaget i egen regi. Vill man krångla till det kan man ibland även använda ordet virtualisering om det hela. Vilket på ett sätt betyder ungefär samma sak men inte riktigt i alla avseenden. Hur som helst så handlar det egentligen bara om att flytta sådant som inte finns på riktigt utan bara i den virtuella världen. Fast om man skiver ut informationen så finns det förstås på riktigt. Så man kan kanske säga att data befinner sig i någon form av skuggvärld.

Write a comment

You need to login to post comments!