Archive for month: oktober, 2015

Vems

22 oktober, 2015 (21:24) | Hälsa | By: bokstod

fel är det när en familj inte kan få barn, på biologisk väg väl säga. Ofta för att inte säga nästan alltid brukar skulden, om man kan kalla det så, hamna hos kvinnan.  I en del fall stämmer det, men inte alltid. Utan i en del fall så kan det röra sig om att mannen […]