Archive for month: januari, 2014

Sådant

25 januari, 2014 (15:11) | Politik | By: bokstod

man inte får prata om. Är hur religioner kan tolkas av sina utövare. Speciellt den religionen som finns söder om medelhavet. Så det pratar vi inte om då med andra ord.

Radiostyrd

21 januari, 2014 (12:08) | Teknik | By: bokstod

Klockor kan ibland ha en tendens till att visa felaktig tid, och med tiden är det faktiskt så att de flesta klockor börjar gå lite, lite fel. Eftersom denna förskjutning är så liten så kommer troligtvis en klocka som börjat gå fel aldrig att visa rätt igen under ens livstid. Vill du däremot försäkra dig […]