Sådant

25 januari, 2014 (15:11) | Politik | By: bokstod

man inte får prata om. Är hur religioner kan tolkas av sina utövare. Speciellt den religionen som finns söder om medelhavet. Så det pratar vi inte om då med andra ord.

Write a comment

You need to login to post comments!