Vems

22 oktober, 2015 (21:24) | Hälsa | By: bokstod

fel är det när en familj inte kan få barn, på biologisk väg väl säga. Ofta för att inte säga nästan alltid brukar skulden, om man kan kalla det så, hamna hos kvinnan.  I en del fall stämmer det, men inte alltid. Utan i en del fall så kan det röra sig om att mannen är den som har svårt att prestera spermier av den kvalitet som behövs för befruktning.  Nu kan även de problemen undanröjas många fall med någon form av kosttillskott till mannen. Om man bara tänker på att även titta på den delen när det gäller det här med att bli gravid och vem det är som felar.

Write a comment

You need to login to post comments!