Friskolor

14 april, 2011 (10:44) | Utbildning | By: bokstod

Friskolor smaka på ordet lite. Det låter som en skola där friheten är större och allt på något sätt är så mycket bättre med undervisningen av barnen. I själva verket rör det sig om rent kapitalistiska projekt där man använder de allmännas pengar för att skapa sig egna vinster. Inte mycket risktagande där kan man säga. Trygga pengar, dessutom så kan de selektera lite bland vilka elever de vill ha in. Att ta de där som har lite svårt att lära, som kanske lider av dyslexi är knappast aktuellt. Det skulle kosta för mycket och dra ned vinsten en hel del. Så mycket för de privata alternativen.

Write a comment

You need to login to post comments!