Behandling

9 augusti, 2014 (08:15) | Hälsa | By: bokstod

Rätt eller fel att försöka få barn fast det inte går på naturlig väg. Det är något man kan fundera på. Visst det finns ett antal metoder som ivf, provrörsbefruktning och annat som kan hjälpa till för barnlösa att få ett barn. Men om du naturen inte vill det på den riktiga vägen skall vi då sätta oss över den? Rättighet att skaffa barn är kanske inte det mest allmängiltiga i det här fallet.

«

»

Write a comment

You need to login to post comments!