Vatten

16 mars, 2017 (11:55) | Teknik | By: bokstod

Vatten inte så okomplicerat som man kan tro. En bra vattenkvalitet är en förutsättning för att en del saker skall fungera bra. För om vattnet är bra så:  Dels kan du och din familj bli sjuka, men orent vatten kan även göra skada på rörledningar, hushållsmaskiner och mycket mer. Du som har egen brunn rekommenderas av Socialstyrelsen att du testar vattnet minst vart tredje år för att upptäcka eventuella problem med vattenkvaliteten. Det är det som styr vilken typ av vattenrening du kan komma att behöva. Ofta är problemen lösta med ett vattenfilter, men ibland så kan det behövas större investeringar.  Om du behöver rena vattnet från flera ämnen, så kan det behövas flera olika lösningar av vattenrening. Det bästa är att kontakta en fackman för att få hjälp.

Write a comment

You need to login to post comments!