Klimat och väder

8 mars, 2021 (22:25) | Väder | By: bokstod

Det här med klimat och väder är knepiga saker. Om det är mer varmt än normalt ett år för årstiden är det klimatet. Om det däremot är normal temperatur för årstiden ä det väder. Men nu blir det lite krångligt för klimatalarmisterna vinter vi hade nu var ungefär som en vinter brukar vara kyla och snö. Men då har det kommit på att det kan röra sig om Golfströmmen som håller på att ändra riktning så då blir det kallt i Norden. Nu har den inte gjort det men om det gör det då blir det kallt här och då beror på uppvärmningen, ja inte här då men på ett annat ställe. Så de folket är kreativa, oavsett hur vädret är så beror på uppvärmningen såvida det inte är normalt. Nu tillhör ju normalt väder en ovanlighet egentligen men det är inget som besvärar dom.

Write a comment

You need to login to post comments!